Algemene voorwaarden
§ 1 Toepasselijkheid, definities van termen

(1) Elizabet Kosmetik, Elizabet Celik, Otto-Stadler-Strasse 10a, 33100 Paderborn, Duitsland (hierna: “wij” of “Glam Lashes”) exploiteert een onlineshop voor evenementen voor wimper- en wenkbrauwstylisten onder de website www.wimpernweltmeisterschaft. De volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten tussen ons en onze klanten (hierna: “Klant” of “u”) in de versie die geldig is op het moment van de bestelling, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

(2) “Consument” in de zin van deze Algemene Voorwaarden is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend noch aan zijn commerciële noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven. “Ondernemer”: een natuurlijke of rechtspersoon of een maatschap met rechtsbevoegdheid die bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn of haar bedrijfs- of beroepsactiviteit of als zelfstandige, waarbij een maatschap met rechtsbevoegdheid een maatschap is die bevoegd is rechten te verwerven en schulden aan te gaan.

§ 2 Sluiting van contracten, opslag van de tekst van het contract

(1) De volgende regels voor het sluiten van overeenkomsten zijn van toepassing op bestellingen die via onze online shop op www.wimpernweltmeisterschaft.com worden geplaatst.

(2) Onze productpresentaties op het internet zijn niet-bindend en geen bindend aanbod om een contract af te sluiten.

(3) Na ontvangst van een bestelling in onze online shop gelden de volgende regels: De klant doet een bindend aanbod om een contract aan te gaan door de bestelprocedure in onze online shop succesvol af te ronden. De bestelling wordt in de volgende stappen geplaatst:

Selectie van de gewenste goederen,
Voeg de producten toe door op de bijbehorende knop te klikken (bijv. “Toevoegen aan winkelwagentje”, “Toevoegen aan boodschappentas” of iets dergelijks),
De gegevens in het winkelmandje controleren,
Roep het besteloverzicht op door op de bijbehorende knop te klikken (bijv. “Doorgaan naar kassa”, “Doorgaan naar betaling”, “Naar besteloverzicht” of iets dergelijks),
Adres- en contactgegevens invoeren/controleren, betaalmethode selecteren, AV en annuleringsvoorwaarden bevestigen,
Voltooi de bestelling door op de knop “Nu kopen” te drukken. Dit is uw bindende bestelling.
Het contract komt tot stand wanneer u binnen drie werkdagen een orderbevestiging van ons ontvangt op het opgegeven e-mailadres.
(4) In geval van sluiting van het contract wordt het contract gesloten met Elizabet Kosmetik, Elizabet Celik, Otto-Stadler-Strasse 10a, 33100 Paderborn, Duitsland.

(5) Voordat de bestelling wordt geplaatst, kunnen de contractgegevens worden afgedrukt of elektronisch worden opgeslagen met de afdrukfunctie van de browser. De verwerking van de bestelling en de verzending van alle informatie die nodig is in verband met het sluiten van het contract, in het bijzonder de bestelgegevens, de algemene voorwaarden en de annuleringsvoorwaarden, vindt plaats per e-mail nadat de bestelling door u is geplaatst, deels automatisch. We slaan de tekst van het contract niet op nadat het is afgesloten.

(6) Invoerfouten kunnen worden gecorrigeerd met de gebruikelijke toetsenbord-, muis- en browserfuncties (bijv. “terugknop” van de browser). Ze kunnen ook worden gecorrigeerd door het bestelproces voortijdig te annuleren, het browservenster te sluiten en het proces te herhalen.

(7) De verwerking van de bestelling en de overdracht van alle informatie die nodig is in verband met het sluiten van het contract, gebeurt per e-mail, gedeeltelijk automatisch. U moet er daarom voor zorgen dat het e-mailadres dat u aan ons hebt doorgegeven correct is, dat de ontvangst van de e-mails technisch gegarandeerd is en, in het bijzonder, dat dit niet wordt verhinderd door SPAM-filters.

§ 3 Voorwerp van de opdracht en wezenlijke kenmerken van de producten

(1) In het geval van onze online shop is het onderwerp van het contract:

De verkoop van goederen. De daadwerkelijke goederen die worden aangeboden kun je vinden op onze productpagina’s.
(2) De essentiële kenmerken van de goederen zijn te vinden in de artikelbeschrijving.

(3) De verkoop van digitale producten is onderworpen aan de beperkingen die blijken uit de productbeschrijving of die anderszins voortvloeien uit de omstandigheden, in het bijzonder met betrekking tot hardware- en/of softwarevereisten voor de doelomgeving. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is het voorwerp van het contract alleen het privé- en commerciële gebruik van de producten zonder het recht op wederverkoop of sublicentie.

§ 4 Prijzen, verzendkosten en levering

(1) De prijzen in de respectieve aanbiedingen en de verzendkosten zijn totaalprijzen en omvatten alle prijscomponenten, inclusief alle toepasselijke belastingen.

(2) De respectievelijke aankoopprijs moet worden betaald vóór levering van het product (vooruitbetaling), tenzij we uitdrukkelijk aankoop op rekening aanbieden. De voor u beschikbare betalingsmethoden worden weergegeven onder een desbetreffende knop in de online shop of in de desbetreffende aanbieding. Tenzij anders vermeld in de afzonderlijke betalingswijzen, zijn de betalingsvorderingen onmiddellijk opeisbaar.

(3) Naast de vermelde prijzen kunnen verzendkosten in rekening worden gebracht voor de levering van producten, tenzij het desbetreffende artikel wordt weergegeven als vrij van verzendkosten. De verzendkosten worden nogmaals duidelijk gecommuniceerd over de aanbiedingen, indien van toepassing in het winkelwagen systeem en op het besteloverzicht.

(4) Alle aangeboden producten zijn, tenzij duidelijk anders vermeld in de productomschrijving, klaar voor onmiddellijke verzending (levertijd: [ plaats waarde voor default_delivery_time_text ] na ontvangst van betaling).

(5) De volgende beperkingen voor het leveringsgebied zijn van toepassing: Er wordt geleverd in de volgende landen: Oostenrijk, België, Kroatië, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Indonesië, Italië, Luxemburg, Nederland, Roemenië, Spanje, Zweden, Zwitserland, Turkije.

§ 5 Retentierecht, eigendomsvoorbehoud

(1) U kunt een retentierecht alleen uitoefenen voor zover het gaat om vorderingen uit dezelfde contractuele relatie.

(2) De goederen blijven ons eigendom totdat de aankoopprijs volledig is betaald.
§ 6 Herroepingsrecht

Als consument heb je een herroepingsrecht. Dit valt onder onze annuleringsvoorwaarden.

§ 7 Aansprakelijkheid

(1) Behoudens de volgende uitzonderingen is onze aansprakelijkheid voor contractuele plichtsverzuimen en voor onrechtmatige daden beperkt tot opzet of grove nalatigheid.

(2) Wij zijn onbeperkt aansprakelijk in geval van lichte nalatigheid in geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid of in geval van schending van een wezenlijke contractuele verplichting. Als we door lichte nalatigheid in gebreke zijn gebleven, als nakoming onmogelijk is geworden of als we een wezenlijke contractuele verplichting niet zijn nagekomen, is de aansprakelijkheid voor materiële schade en financiële verliezen die daaraan kunnen worden toegeschreven, beperkt tot de voorzienbare schade die kenmerkend is voor het contract. Een wezenlijke contractuele verplichting is een verplichting waarvan de nakoming de goede uitvoering van het contract in de eerste plaats mogelijk maakt, waarvan de schending de verwezenlijking van het doel van het contract in gevaar brengt en op de naleving waarvan u regelmatig mag vertrouwen. Dit omvat in het bijzonder onze plicht om actie te ondernemen en de prestaties te leveren die krachtens het contract verschuldigd zijn, zoals beschreven in § 3.

§ 8 Contractuele taal

Alleen Duits is beschikbaar als contracttaal.

§ 9 Garantie

(1) Op de garantie zijn de wettelijke bepalingen van toepassing.

(2) De garantietermijn voor geleverde goederen ten opzichte van ondernemers is 12 maanden.
(3) Als consument wordt u verzocht om het artikel/digitale goed of de geleverde dienst onmiddellijk na uitvoering van de overeenkomst te controleren op volledigheid, zichtbare gebreken en transportschade en ons en de vervoerder zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van eventuele klachten. Als u zich hier niet aan houdt, heeft dit uiteraard geen invloed op uw wettelijke garantieclaims.

§ 10 Slotbepalingen/geschillenbeslechting

(1) Het Duitse recht is van toepassing. In het geval van consumenten is deze rechtskeuze alleen van toepassing voor zover de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van de staat van de gewone verblijfplaats van de consument hierdoor niet wordt ontnomen (gunstigheidsbeginsel).

(2) De bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

(3) Als de Klant een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is, is de plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit contractuele relaties tussen de Klant en de Aanbieder de statutaire zetel van de Aanbieder.

(4) De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR), dat te vinden is op https://ec.europa.eu/consumers/odr. We zijn niet verplicht of bereid om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumenten.

Verdere regels voor de Wimeprnwelt- Veanstaltun

Algemene regels voor het evenement

Een professioneel en succesvol evenement heeft regels nodig. Hier kun je alle regels in één oogopslag lezen. Door een Lashmeeting ticket te boeken of je in te schrijven voor de live en online kampioenschappen ga je akkoord met de regels.

1: De plaats voor het kampioenschap en voor de lashmeeting zijn alleen bindend als ze ook door jou zijn betaald. Geen plaats zonder betaling.

2: Na betaling is annulering niet mogelijk en daarom is er geen geld terug. Als je op het moment van het kampioenschap wordt getroffen door een ziekte van Corona en je niet kunt deelnemen, heb je de mogelijkheid om een vervanger te vinden. Neem dan zeker contact met ons op om een oplossing te vinden. Hiervoor is echter een positieve PCR-test nodig.

3: Alle foto’s en video’s gemaakt door ons als organisatoren of door fotografen in onze opdracht zijn ons eigendom. We mogen ze ook gebruiken zonder toestemming van jou en je modellen. Bijvoorbeeld op sociale media en onze homepage.

4: Alle deelnemers en modellen moeten minstens 18 jaar oud zijn.

5: Het kampioenschap is voor alle studenten en professionals.

6: Op het kampioenschapsoppervlak en in het bijzonder tijdens het kampioenschap

Eten en drinken is niet toegestaan.

7: Alcohol is ten strengste verboden.

8: Zowel de deelnemers als de modellen moeten neutraal gekleed zijn.

geen enkel bedrijf moet herkenbaar zijn. Ook bijv. Hoofdband enz. niet.

Dit is belangrijk zodat een evaluatie anoniem blijft.

9: Alleen de deelnemers en de modellen zijn toegestaan op het kampioenschapsterrein. Alle andere begeleiders zijn ten strengste verboden op het kampioenschapsterrein. verboden.

10: Deelnemers en modellen mogen het terrein niet verlaten tijdens het kampioenschap, tenzij ze begeleid worden door een teamlid. EX. Toiletbezoek

11: Na registratie ontvang je een bevestigingsmail. Als je die niet hebt ontvangen, registreer je dan per e-mail op wimpernwelt@glam-lashes.de.

12: Wij zorgen voor banken en normale stoelen en een deken. Degenen die zelf iets willen meebrengen, zijn welkom. Laat het ons kort weten.

Alle andere materialen zoals lampen, kussens, materiaaltrolley, verlengsnoeren en wimper- en wenkbrauwproducten moeten worden meegenomen. De stand van Glam Lashes staat naast de kampioenschapsruimte en kan je vergeten producten verkopen, zoals lampen, kussentjes en wimperproducten.

13: Alle deelnemers met hun modellen moeten naar de registratie en wimpercontrole. Daar krijg je een nummer, zodat de jury anoniem kan beoordelen.

14: Daarna kun je je vierkant afmaken en je model voorbereiden. Je kunt de pad aanbrengen en ook de lashmapping doen.

15: Iedereen die aan de hand begint te werken voor het startsignaal wordt gediskwalificeerd door onze gebiedsjury.

16: Tijdens het kampioenschap moet je een blad invullen waarop je de bocht en lengtes noteert. Op dit stuk papier plak je het gebruikte oogkussen en geef het aan je model. Je geeft je model ook 2 penselen en 2 verse oogpads.

17: Na het eindsignaal moeten de pincet en borstels blijven liggen en moet het model opstaan. Verder werken aan het model is niet toegestaan.

18: Van alle modellen worden foto’s gemaakt

19: Een niveau in een categorie vindt alleen plaats als min. 5 deelnemers nemen deel.

20: Er is een klassement van 1-3 per niveau. De winnaars worden bepaald door de punten bij elkaar op te tellen. Soms gebeurt het dat stoelen twee keer bezet zijn. We zijn zo vrij om ze allebei een trofee te geven, maar we sturen de trofee naar één van hen.

21: Er is maar 1 Lashqueen en 1 Browqueen.

22: Alle gebruikte producten moeten duidelijk geëtiketteerd zijn. Producten zonder etiket mogen niet worden gebruikt.

23: De jury kan punten aftrekken als de regels niet worden gevolgd.

Er worden ook punten afgetrokken voor lijm op de kompressen, roodheid op het oog vóór de

Kampioenschappen waren er niet. Als wimpers of wenkbrauwen zijn overgetrokken.

Als de huid gewond is of erg rood wordt.

24: De modellen zijn verplicht zich aan alle juryleden te presenteren, het is niet toegestaan de juryruimte vroegtijdig te verlaten.

25: Wenkbrauwmake-up is niet toegestaan voor de Brow Championships. Het mag dus niet verborgen worden. Ook geen camouflage. We raden aan om te epileren en harsen vóór het kampioenschap om roodheid te voorkomen.

26: We zijn zo vrij om een winnaar te diskwalificeren die opzettelijk het verkeerde level heeft ingevuld. bijv. is coach maar heeft dit voor ons verzwegen. Een trainer is iedereen die ooit certificaten heeft uitgegeven. Wijzigingen moeten vóór het kampioenschap aan ons worden doorgegeven.

27: Voor online kunnen alleen de gevraagde afbeeldingen worden verzonden. Het missen van een afbeelding kan leiden tot 0 punten. Bovendien kan de jury alleen iets beoordelen als ze het zien. Daarom zijn beelden van zeer goede kwaliteit erg belangrijk. Controleer je foto’s zelf voordat je ze verstuurt.

28: Werken op de huid is toegestaan, maar we raden het niet aan, omdat het altijd

Het kan ook gebeuren dat de wimpers per ongeluk worden bewerkt. Het bewerken van wimpers en wenkbrauwen is ten strengste verboden. Onze jury is hierin getraind.

29: Let op de andere regels in de criteria voor online en live.

Wimpernwelt 2023 Newsletter Banner

Verpasse keine Nachrichten zur Wimpernwelt!

Einverständnis *

Wir senden keinen Spam! Erfahre mehr in unserer Datenschutzerklärung.